Payroll oplossingen

Na werving en selectie van uw personeel blijft het belangrijkste dat u zelf zeggenschap houdt over uw personeel en verantwoordelijk blijft voor het selecteren en aannemen van nieuwe medewerkers. Hierna neemt Globalcrewmanagement  alle administratieve taken voor het in dienst hebben van personeel van u over.

Wanneer u de juiste medewerker heeft gevonden, of wij voor u de juiste werknemer hebben gevonden, komt deze bij ons op de payroll. Globalcrewmanagement zorgt dat deze medewerker onder de juiste voorwaarden in het personeelsbestand wordt opgenomen.

Wat doen we nog meer?

  • Opstellen van het juiste arbeidscontract. Onder andere de cao waaronder uw werknemer valt, looptijd van het contract (afhankelijk van de contractvorm), het bruto uurtarief, vakantiegeld en verlofdagen worden hierin opgenomen
  • Aangeven en afhandelen van contractverlengingen.
  • Uitdiensttreding correct afhandelen
  • Berekenen van salaris op basis van gewerkte uren en uitbetaling.
  • Verstrekken van loonstroken en jaaropgaven.
  • Afdragen van verplichte werkgeverspremies als WAO, WW en ZWV.
  • Afsluiten van pensioenvoorzieningen en collectieve verzekeringen voor uw werknemers

Job alert

Mis geen enkele vacature

Deel deze pagina